Tangram d.o.o za trgovinu usluge i konsalting

Serbian English
Home Hrana Maslinovo ulje
Maslinovo ulje

Drvo masline poznato je već 7000 godina i spada među prve biljke koje je čovek počeo da gaji. Odvajkada se smatralo da je drvo masline u direktnoj vezi sa božanskim, pa je zato često sađeno u portama crkava. Stari Grci i Rimljani su ga sadili u znak poštovanja prema precima. Teoretski gledano, jedno drvo masline i može zaista poznavati sve vaše pretke, jer je u stanju da dostigne starost i od 2000 godina! U mediteranskim zemljama maslinovo ulje se već milenijumima koristi kao izvor zdravlja. Utvrđeno je oko 1000 aktivnih bioloških jedinjenja koja se nalaze u maslinama. Među njima su i ona koja „razređuju” krv i sprečavaju bolesti srca i krvnih sudova. Maslinovo ulje preporučeno je naročito osobama koje imaju povišene masnoće u krvi, jer snižava „loš” holesterol, dok utiče na povećanje nivoa dobrog, HDL holesterola. Osim toga, ćelijske membrane našeg tela koriste ga da postanu stabilnije i manje podložne napadima slobodnih radikala. Sa svojim dragocenim polifenolima ono je pravi prirodni antioksidans, koji ljudski organizam skoro u potpunosti iskorišćava. To znači da vredi „investirati” u dobro maslinovo ulje!. Maslinovo ulje je, osim nezamenljive uloge koju je imalo u ishrani naroda Mediterana, predstavljalo i fascinantan i beskrajan izvor lekovitosti i čuda, velikog bogatstva i moći. I danas je ono simbol savršenstva, čistote i jednostavnosti. Njegov nastanak veoma je jednostavan, a upravo u tome i leži njegova dragocenost. Plodovi masline se ubiraju u periodu od novembra do marta, šest do osam meseci nakon njihovog prolećnog cvetanja. Hiljadama godina ceđenje je vršeno ručno, u velikim kamenim sudovima. Danas se na sličan način cede u mehaničkim čeličnim mlinovima, gde se ulje od kaše odvaja centrifugom, bez hemijskih dodataka. Upravo taj način ceđenja, poznat kao hladna metoda, omogućava ulju da održi prirodni ukus, boju i hranljivu vrednost. Kvalitet ulja je u direktnoj vezi sa zrelošću ploda. Ovo izuzetno ekstra devičansko maslinovo ulje se dobija od najboljih pažljivo odabranih maslina, kako bi se osigurao bogat ,sočan ukus. Harmoničan i delikatan ukus je idealan za meso , sveže salate i ribe. Mediteranski basen je kolevka za najbolju produkciju maslinovog ulja Ekstra devičansko maslinovo ulje Pieroni je napravljeno sa odabranim sortama maslina sa najboljih padina, privlačnog mirisa i bogatstvom ukusa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

??Profile Information??

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.28 MB
Application afterInitialise: 0.086 seconds, 1.48 MB
Application afterRoute: 0.103 seconds, 2.44 MB
Application afterDispatch: 0.150 seconds, 2.82 MB
Application afterRender: 0.223 seconds, 3.10 MB

??Memory Usage??

3288640

??Queries logged??

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'f9971785a417d4a5464a132681af2357'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1580025692' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'f9971785a417d4a5464a132681af2357'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'f9971785a417d4a5464a132681af2357','1580026592','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT id, parent_id, VALUE, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 9. SHOW COLUMNS
    FROM jos_content
 10. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 76)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 11. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 130
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-26 08:16:32' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-26 08:16:32' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 12. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='130'
 13. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.VALUE='62'
    ORDER BY g.id
 14. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 76 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 15. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 259
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-26 08:16:32' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-26 08:16:32' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 16. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='259'

??Legacy Queries logged??

  ??Language Files Loaded??

  ??Untranslated Strings Diagnostic??

  LANGUAGE FILES LOADED	plgSystemDebug::onAfterRender()	[:]
  LEGACY QUERIES LOGGED	plgSystemDebug::onAfterRender()	[:]
  MEMORY USAGE	plgSystemDebug::onAfterRender()	[:]
  PROFILE INFORMATION	plgSystemDebug::onAfterRender()	[:]
  QUERIES LOGGED	plgSystemDebug::onAfterRender()	[:]
  UNTRANSLATED STRINGS DIAGNOSTIC	plgSystemDebug::onAfterRender()	[:]
  

  ??Untranslated Strings Designer??

  
  # ??Unknown file??
  
  LANGUAGE FILES LOADED=Language Files Loaded
  LEGACY QUERIES LOGGED=Legacy Queries logged
  MEMORY USAGE=Memory Usage
  PROFILE INFORMATION=Profile Information
  QUERIES LOGGED=Queries logged
  UNTRANSLATED STRINGS DESIGNER=Untranslated Strings Designer
  UNTRANSLATED STRINGS DIAGNOSTIC=Untranslated Strings Diagnostic