Tangram d.o.o za trgovinu usluge i konsalting

Serbian English
Home Hrana Proizvodi od kukuruza
Proizvodi od kukuruza


Kukuruzno brašno

Kukuruzno brašno se koristi  neposredno u ishrani ljudi i kao sirovina u prehrambenoj i konditorskoj industriji.

Dobija se mlevenjem prethodno isklicanog  kukuruza, pri čemu  granulacija samlevenog endosperma iznosi do 355 mikrona.

Sadržaj skroba  u kukuruznom brašnu iznosi oko 85% na s.m.

Radi boljeg čuvanja proizvoda vlaga i sadržaj masti su ispod maksimalnih zakonom utvrđenih  limita.

Rok trajanja za kukuruzno brašno je 12 meseci.

Proteini

5,9

Masti

1,9 g

Ugljeni hidrati

77,2 g

Energetska vrednost

1483 kJ (350 kcal)


Kukuruzni griz

Kukuruzni griz se koristi  neposredno u ishrani ljudi i kao sirovina u prehrambenoj, konditorskoj i pivarskoj industriji.

Proizvodi se od  odabranih sorti   kukuruza iz koga su prethodno odstranjeni klica i omotač zrna.

Kukuruzni griz je proizvod čvrste konzistencije, boje, mirisa i ukusa karakterističnih za sirovinu od koje se proizvodi.

Sadržaj skroba u kukuruznom grizu iznosi oko 85% na s.m.

Radi boljeg čuvanja proizvoda vlaga i sadržaj masti su ispod maksimalnih zakonom utvrđenih  limita.

Sadržaj masti u kukuruznom grizu namenjenom pivarskoj industriji je manji od 1% dok ekstrakt na s.m. iznosi min. 87%.

Granulacija kukuruznog griza iznosi od 250 – 1250 mikrona a može se uskladivati  prema zahtevima kupca.

Rok trajanja za kukuruzni griz je 12 meseci.

Proteini

7,8 g

Masti

1,4 g

Ugljeni hidrati

75,8 g

Energetska vrednost

1473kJ (347kcal)


Palenta

Palenta se koristi  u ishrani ljudi.

Proizvodi se od  odabranih sorti   kukuruza iz koga su prethodno odstranjeni klica i omotač zrna.

Palenta je proizvod čvrste konzistencije, boje, mirisa i ukusa karakterističnih za sirovinu od koje se proizvodi.

Sadržaj skroba u palenti  iznosi oko 85% na s.m.

Radi boljeg čuvanja proizvoda vlaga i sadržaj masti su ispod maksimalnih zakonom utvrđenih  limita.

Sadržaj masti u palenti je oko 1 %.

Rok trajanja za palentu je 12 meseci.

Proteini

6,84 g

Masti

1,71 g

Ugljeni hidrati

78,14 g

Energetska vrednost

1508 kJ (355 kcal)


Kukuruzno stočno brašno

Proizvod industrijske prerade  kukuruza, sačinjen je od omotača zrna, kao i sitnih delovi klice i endosperma. Koristi se kao stočno hranivo ili komponenta u proizvodnji krmnih smeša.

Proizvod sadrži: min. 8%, proteina, max. 6%, celuloze i max. 5% pepela. Vlaga je max. 14%.

Rok trajanja za ove proizvode je 12 meseci.


Kukuruz kokičar

Zrno kukuruza kokicara, slicno drugim žitima, sastavljeno je iz tri osnovna dela: perikarpa, klice i endosperma. Perikarp, cvrst zaštitni sloj koji opkoljava zrno, direktno ucestvuje u aktu (procesu) kokanja. On je važan faktor u kvalitetu kokicara. Od tri osnovna dela kukuruza kokicara klica najviše doprinosi fenomenu kokanja. Endosperm zrna kukuruza je sastavljen od dva tipa: tvrdi (staklasti) i meki (brašnavi). Staklasti ili tvrdi endosperm je graden od zbijenih, poligonalnih granula skroba velicine 7-18 nm koje su zbijene, bez vazdušnih meduprostora. Meki endosperm sadrži velike, glatke, sfericne granule sa mnogo intergranularnog vazdušnog prostora. Za razliku od obicnog kukuruza, zrno kokicara se sastoji najvecim delom od tvrdog endosperma. Kukuruz kokicar može biti u tipu "biserca" - oble krunice i u tipu "pirinca" - oštre krunice, razlicitih boja. Iskokano zrno, kokica može biti leptirastog (butterfly) i loptastog (mushroom) oblika. Tokom zagrevanja zrna kokicara perikarp zrna se ponaša kao sud pod pritiskom. Raspucavanje zrna se dešava kada je temperatura unutar zrna oko 177°C, pri cemu je pregrejana voda prešla u paru koja stvara pritisak od oko 932 kPa (2.5 t/cm3) koji obezbeduje silu koja, cim perikarp pukne, dovodi do proširenja zrna. Optimalan sadržaj vlage u zrnu pri kokanju varira zavisno od genotipa, i krece se najcešce do 12-14 %.

Rok trajanja je od 12-18 meseci

 
 • koki-ar sajt 2.jpg
 • kokiar sajt 1.jpg
 • kukuruz sajt 1.jpg
 • kukuruz sajt 2.jpg
 • kukuruz sajt 3.jpg
 • kukuruz sajt 4.jpg
 • kukuruz sajt 5.jpg
 • kukuruz sajt 6.jpg
 • kukuruz sajt 7.jpg
 • kukuruz sajt 8.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

??Profile Information??

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.28 MB
Application afterInitialise: 0.104 seconds, 1.48 MB
Application afterRoute: 0.129 seconds, 2.43 MB
Application afterDispatch: 0.218 seconds, 2.93 MB
Application afterRender: 0.356 seconds, 3.24 MB

??Memory Usage??

3441024

??Queries logged??

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'cd8a79ad66fc9bb216f51bf8dc3712d1'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1580028025' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'cd8a79ad66fc9bb216f51bf8dc3712d1'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'cd8a79ad66fc9bb216f51bf8dc3712d1','1580028925','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT id, parent_id, VALUE, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 9. SHOW COLUMNS
    FROM jos_content
 10. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 204)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 11. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 253
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-26 08:55:25' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-26 08:55:25' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 12. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='253'
 13. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.VALUE='62'
    ORDER BY g.id
 14. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 204 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 15. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 259
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-26 08:55:25' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-26 08:55:25' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 16. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='259'

??Legacy Queries logged??

  ??Language Files Loaded??

  ??Untranslated Strings Diagnostic??

  LANGUAGE FILES LOADED	plgSystemDebug::onAfterRender()	[:]
  LEGACY QUERIES LOGGED	plgSystemDebug::onAfterRender()	[:]
  MEMORY USAGE	plgSystemDebug::onAfterRender()	[:]
  PROFILE INFORMATION	plgSystemDebug::onAfterRender()	[:]
  QUERIES LOGGED	plgSystemDebug::onAfterRender()	[:]
  UNTRANSLATED STRINGS DIAGNOSTIC	plgSystemDebug::onAfterRender()	[:]
  

  ??Untranslated Strings Designer??

  
  # ??Unknown file??
  
  LANGUAGE FILES LOADED=Language Files Loaded
  LEGACY QUERIES LOGGED=Legacy Queries logged
  MEMORY USAGE=Memory Usage
  PROFILE INFORMATION=Profile Information
  QUERIES LOGGED=Queries logged
  UNTRANSLATED STRINGS DESIGNER=Untranslated Strings Designer
  UNTRANSLATED STRINGS DIAGNOSTIC=Untranslated Strings Diagnostic