Tangram d.o.o za trgovinu usluge i konsalting

Serbian English
Home Specijalizovani alati
Specijalizovani alati

Specijalni manipulativni alati za prenošenje pločastih materija, alati za heftanje i povezivanje raznih vrsta materijala, čekići za pribadanje, specijalna klešta za spajanje žica. Multifunkcionalne ručne i automatske heftalice. Prstenasta višenamenska klešta za spajanje poljoprivrednih mreža, kaveza za živinu, krajeva konopaca i užadi, bodljikavih žica, geotekstila, tehničkih izolacija,cerada,raznih vrsta ograda,zaštitnih ograda,vreća za pesak.Pakirna klešta , hefatlice za zatvaranje kartonskih kutija,kože , tepiha, raznih šablona i gume. Zaugljeni nakovanj klešta za zatvaranje plakatnih tuba, kontejnera sa poklopcem i sličnih ambalaža zahtevnih za zatvaranje. Alati za zatvaranje praznih i punih kutija spremnih za otpremanje. Alati za fino, skoro nevidljivo pričvršćavanje dekorativnih oblika,raznih niski,poleđina nameštaja,slikaramova,okvira na vratima i prozorima,za fiksiranje ivica pre lepljenja ,ili plastičnih spojnica. Multifunkcionalni alat za kućištem za kablovske spajalice, eksere bez glave i čivije. Alat za odstranjivanje spajalica i klamerica. Ručna hvataljka jake čelične konstrukcije za pomeranje podnica, tepiha, krovnih ostataka. Idealna za razvlačenje traka, žičanih ograda ili hvatanje vrućih ili oštrih ivica metalnih ploča. Visoko kvalitetne pripadajuće spajalice, klamerice, metalni prestenovi.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

??Profile Information??

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.28 MB
Application afterInitialise: 0.121 seconds, 1.48 MB
Application afterRoute: 0.138 seconds, 2.44 MB
Application afterDispatch: 0.195 seconds, 2.80 MB
Application afterRender: 0.271 seconds, 3.07 MB

??Memory Usage??

3265800

??Queries logged??

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'adbb93f4c60e6a77e65f7bfdb893b27c'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1580029934' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'adbb93f4c60e6a77e65f7bfdb893b27c'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'adbb93f4c60e6a77e65f7bfdb893b27c','1580030834','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT id, parent_id, VALUE, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 9. SHOW COLUMNS
    FROM jos_content
 10. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 207)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 11. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 257
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-26 09:27:14' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-26 09:27:14' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 12. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='257'
 13. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.VALUE='62'
    ORDER BY g.id
 14. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 207 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 15. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 259
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-26 09:27:14' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-26 09:27:14' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 16. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='259'

??Legacy Queries logged??

  ??Language Files Loaded??

  ??Untranslated Strings Diagnostic??

  LANGUAGE FILES LOADED	plgSystemDebug::onAfterRender()	[:]
  LEGACY QUERIES LOGGED	plgSystemDebug::onAfterRender()	[:]
  MEMORY USAGE	plgSystemDebug::onAfterRender()	[:]
  PROFILE INFORMATION	plgSystemDebug::onAfterRender()	[:]
  QUERIES LOGGED	plgSystemDebug::onAfterRender()	[:]
  UNTRANSLATED STRINGS DIAGNOSTIC	plgSystemDebug::onAfterRender()	[:]
  

  ??Untranslated Strings Designer??

  
  # ??Unknown file??
  
  LANGUAGE FILES LOADED=Language Files Loaded
  LEGACY QUERIES LOGGED=Legacy Queries logged
  MEMORY USAGE=Memory Usage
  PROFILE INFORMATION=Profile Information
  QUERIES LOGGED=Queries logged
  UNTRANSLATED STRINGS DESIGNER=Untranslated Strings Designer
  UNTRANSLATED STRINGS DIAGNOSTIC=Untranslated Strings Diagnostic